Черкаська обл. м. Умань вул. Незалежності 1 тел. 04744 5-27-49 E-mail: centrallibrary19@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022528305437

четвер, 5 червня 2014 р.

Завітайте до нас!

 Бібліотеки - найбільш стабільна складова  інформаційних ресурсів держави. Під впливом вимог часу змінюються бібліотечні технології, методи формування і розповсюдження інформаційних ресурсів, форми обслуговування користувачів.

Сьогодні, враховуючи роль публічної бібліотеки у формуванні інформації суспільства центральна бібліотека для дорослих намагається працювати як центр інформаційного забезпечення потреб користувачів, забезпечуючи вільний доступ до традиційних   та інноваційних ресурсів.
Для користувачів відкриті картотеки газетно-журнальних статей, які постійно поповнюються новими матеріалами, підбірка рекомендаційно-інформаційних списків веб-сайтів в мережі Інтернет. На базі бібліотеки діє Публічний центр регіональної інформації, метою якого є накопичення інформації про регіон та інформування населення про діяльність місцевих владних структур.

Тут можна ознайомитись з матеріалами сесій Уманської міської ради  та рішеннями міськвиконкому в друкованому та електронному варіантах. Бібліотекарі займаються оформленням тематичних папок, де накопичується та оновлюється інформація. 
Особливу увагу в організації інформаційної та довідково-бібліографічної роботи приділяється обслуговуванню найменш соціально-захищених верст населення - це пенсіонери, люди з особливими потребами, ветерани війни і праці, малозабезпечені і одинокі громадяни.
То ж  у нас користувачі можуть дізнатися про пільги   для цих верств населення, закони та зміни до  них, кодекси, соціальне забезпечення та соціальний захист. Створено умови для вільного доступу населення до інформаційних ресурсів місцевого самоврядування: законодавчих, нормативних, статистичних, економічних, аналітичних, соціологічних та інших матеріалів.

Велике значення в роботі бібліотеки має ділове співробітництво із службою соціального забезпечення населення, адміністрацією міста, медичними закладами, закладами освіти. Надання доступу до мережі Інтернет відкриває для користувачів можливості використання інших джерел інформації. Усі бажаючі можуть записатися на курси комп'ютерної грамотності, де отримають практичні навики у роботі з комп'ютером. Відкрита програма скайп, яка дає можливість спілкуватись із  рідними за кордоном. Тут ви можете знайти сайти для працевлаштування, банківське обслуговування, мережі інтернет-магазинів, соціальні мережі будь яку інформацію на свій смак. Тож запрошуємо усіх бажаючих завітати до нас і скористатися інформаційними послугами. 
Видавнича діяльність бібліотеки

 Бібліотека готує різні види друкованих матеріалів: бібліографічні покажчики і списки, бібліографічні огляди, інформаційні та оглядові довідки з різних галузей знань. 
  Пріоритетним напрямком у видавничій роботі  бібліотеки є краєзнавча діяльність: видання, присвячені суспільно-політичним подіям, історії, культурі, видатним діячам регіону. Бібліографічні покажчики, інформаційні листи, персональні пам'ятки, біобібліографічні довідки, експрес-інформаційні листи, та інше.
Рекомендаційні бібліографічні покажчики

цикл "Таланти твої, Уманщино"
цикл "Навчальні заклади Уманщини"


Тематичні покажчики
Інформаційні листи
Сучасні твори письменників, які є в нашій бібліотеці і можуть Вас зацікавити
 


Серія "Карта світу"


середа, 4 червня 2014 р.

Шановні користувачі, пропонуємо Вам скористатися сайтами періодичних видань в електронному варіанті

ЕЛЕКТРОННІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

2000 : еженедельник
А
Адвокат (Київ)
Адвокат (Москва)
Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах
Административное право и процесс
Актуальні питання біології, екології та хімії
Актуальні питання цивільного та господарського права
Актуальні проблеми економіки
Арбитражный и гражданский процесс
Аргуметы и факты - Украина
Б
Банковское право
Березіль
Библиография
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Бібліотечний форум України
Библиотечное дело
Бизнес
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)
Бульвар Гордона
Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації
Бюлетень законодавства і юридичної практики
Бюлетень Міністерства юстиції України
В
В мире науки
Версии.com Фабрика аналитики
Вестник Владимировского юридическго института
Вестник гражданского права
Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика
Вестник Московского университета. Серия 7, Философия
Вестник Московского университета. Серия 8, История
Вестник Московского университета. Серия 11, Право
Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки
Вестник Московского университета. Серия 18, Социология и политология
Вестник Пермського университета. Юридические науки
Вестник Российской правовой академии
Вестник Санкт-Петербургского университета
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14, Право
Вечерний Харьков
Вибори та демократія
Вища освіта України
Вища школа
Військо України
Вісник Академії адвокатури України
Вісник Асоціації правників України
Вісник Верховного суду України
Вісник Вищого адміністративного суду України
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Вісник Вищої ради юстиції
Вісник господарського судочинства
Вісник Державної судової адміністрації України
Вісник Книжкової палати
Вісник Конституційного Суду України
Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України
Вісник Національної академії наук України
Вісник Національної академії прокуратури України
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія, Економічна теорія та право
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія, Філософія, філософія права
Вісник Міністерства доходів і зборів України
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Вісник Центральної виборчої комісії
Вісник Центру комерційного права
Віче
Виcокий замок
Влада. Людина. Закон
Вопросы философии
Вопросы экономики
Время
Всесвіт
Вузовский вестник
Г
Голос України
Государство и право
Гражданское право
Грані
Д
Демократична Україна
Демократичне врядування
День
Державне будівництво
Державне управління: теорія та практика
Державне управління: удосконалення та розвиток
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію
Діловий вісник
Дзеркало тижня
Дніпро
Дружба народов
Е
Евразийский юридический журнал
Екологічний вісник
Економіка: реалії часу
Економіка та право
Економіка України
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки
Економіка. Фінанси. Право
Економічний часопис – ХХI
Експрес
Енергетика і автоматика
Ефективна економіка
Є
Європейські студії і право
Ж
Журнал российского права
З
Заграница
Закон і Бізнес
Закон и право
Законность
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України
Збірник систематизованого законодавства
Збірник урядових нормативних актів України
Знамя
Зовнішні справи
И
Известия
Известия высших учебных заведений. Правоведение
Иностранная литература
История государства и права
І
Інтелектуальна власність
Інформаційні технології і засоби навчання
Історія науки і біографістика
К
Киевские ведомости
Kyiv Weekly: Комментарии: знать и понимать
Кіевскій телеграфъ
Когниция, коммуникация, дискурс
Коммерсантъ
Комсомольская правда в Украине
Комунікація
Коммунист
Контракты
Криміналіст первопечатний
Л
Львівська газета
Людина і політика
Людина і світ
М
Мала енциклопедія нотаріуса
Международная жизнь
Мировая экономика и международные отношения
Митна справа
Молода нація
Н
Народна освіта
Народне слово
Наука. Релігія. Суспільство
Наука и жизнь
Наука и религия
Наука і оборона
Наука і правоохорона
Наука і суспільство
Наука та інновації
Науковедение
Наукові вісті Далівського університету
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України
Науковий вісник Донбасу
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України
Науково-технічна інформація
Научные ведомости Белгородского государственного национального исследовательского университета. Серия: История. Политология. Информатика
Научные ведомости Белгородского государственного национального исследовательского университета. Серия: Философия. Социология. Право
Научные и технические библиотеки
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии
Національна безпека і оборона
Національне господарство України: теорія та практика управління
Наше наследие
Наше право
Новая Польша
Новий Колегіум
Нотариальное право
Нотаріат для Вас
О
Общественные науки и современность
Освіта і управління
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації
Освіта та право
Освітологічний дискурс
Офіційний вісник Президента України
Офіційний вісник України
П
Персонал
Південноукраїнський правничий часопис
Підводні дослідження: Археологія. Історія. Дайвінг
Підприємництво, господарство і право
ПОЛИС. Политические исследования
Політика і культура
Політична думка
Політичний менеджмент
Порівняльно-правові дослідження
Права людини
Правничий часопис Донецького університету
Право військової сфери
Право и политика
Право і Безпека
Право і суспільство
Право та управління
Право України
Правова держава
Правова інформатика
Правовая политика и правовая жизнь
Правовий тиждень
Правознавець Придніпров’я
Практика исполнительного производства
Проблеми законності
Проблеми системного підходу в економіці
Проблеми філософії права
Проблемы права
Прокурорская и следственная практика
Пропозиція
Профиль
Публичные люди
Публічне адміністрування: теорія та практика
Публічне право
Р
Рідна школа
Рішення Верховного Суду України
Российская газета
Российская юстиция
Российский судья
Российский экономический журнал
Российский юридический журнал
С
Світогляд
Свобода
Свобода висловлювань і приватність
Сегодня
Сегодня в Украине
Слобідський край
Собрание законодательства Российской Федерации
Современное право
Соционика, ментология и психология личности
СОЦИС. Социологические исследования
Соціальна психологія
Соціально-економічні проблеми і держава
Социология: теория, методы, маркетинг
Спортивна наука України
Сравнительное конституционное обозрение
Статистика України
Столичные новости
Студентський юридичний журнал (дод. до журн. “Право України”)
Судова апеляція
Т
Таврійські студії
Теоретичні та прикладні питання державотворення
Теорія і практика інтелектуальної власності
Теорія і практика правознавства
Теорія та методика управління освітою
Технології розвитку інтелекту
Технології та дизайн
Товариш
У
Уголовное право
Україна молода
Українознавство
Українська газета
Українська правда
Українське комерційне право
Український історичний журнал
Український соціум
Український щорічник міжнародного права
Український юрист
Універсум
Урядовий кур`єр
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Юридические науки”
Ф
Факты и комментарии
Финансы
Філософська думка
Філософські обрії
Фінанси України
Фінансове право
Форум права

Х
Харьковские известия
Хозяйство и право
Хрещатик
Ч
Часопис Академії адвокатури України
Часопис Київського університету права
Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”
Часопис Парламент
Часопис цивільного і кримінального судочинства
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1, Економіка і управління
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 2, Техніка і природа
Чумацький шлях
Э
Экологическое право
Экономические известия
Эксперт-криминалист
Ю
Юридична газета
Юридичний вісник
Юридическая практика
Юридическое образование и наука
Юридична наука
Юридична Україна
Юридичний журнал
Юридичний вісник України
Юридичний радник
http://www.yurradnik.com.ua/stride/ur/index.php
Юрист
Юрист України
Юстыцыя Белерусі
http://www.justbel.info
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб`єктів інформаційної діяльності
http://dzmi.informjust.ua
Наукова періодика в Україні  
http://www.nbuv.gov.ua/portal
Електронні наукові фахові видання
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/index.html
Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до провідних бібліотек м. Харкова, 2003–2010 рр.
http://korolenko.kharkov.com